Hernieuwing lidgelden voor het jaar 2022

Nieuw: Mits betaling van uw lidgeld blijft uw lidkaart van 2020-2021 nog geldig tot 31/12/2022.

Het lidgeld kan betaald worden aan iemand van het bestuur tegen uiterlijk 15/11/2021 op onderstaande manieren

    – Door betaling op rekening BE98 4346 2368 0193 van de Toekers Bunsbeek vzw 

    – En/of met werkbonnen

    – En/of met wandel stempelkaarten

Het lidgeld voor 2022 bedraagt:

    – €18 per gezinshoofd

    – €15 voor 2de lid van hetzelfde gezin

    – €45 per gezin vanaf 3 of meer leden van éénzelfde gezin.