Wil je graag lid worden van onze Wandelclub?

Stuur dan onderstaande gegevens door naar toekersbunsbeek4051@gmail.com:

 • Na(a)m(en) van het/de nieuw(e) lid/leden
 • Adres(sen)
 • Rijksregisternummer(s)
 • E-mailadres(sen)
Wat zijn de voordelen om lid te worden van onze wandelclub?
 • Je krijgt korting op het inschrijvingsgeld bij deelname aan georganiseerde wandelingen
 • Je bent verzekerd van het moment dat je thuis richting een wandeling vertrekt tot wanneer je thuis bent
 • Je ontvangt ons clubmagazine
 • Je kan deelnemen aan onze jaarlijkse eetdag aan een voordelige prijs
 • Je kan deelnemen aan onze jaarlijkse verrassingsdag, jaarlijkse verrassingsreis, busreizen en vakanties
Het lidgeld voor 2023 bedraagt:

De lidkaart van 2022 blijft nog geldig tot en met 31/12/2023 mist betaling van het lidgeld 2023

 • 20,00 EUR per gezinshoofd
 • 18 EUR voor het 2de lid van hetzelfde gezin
 • 50 EUR per gezin vanaf 3 of meer leden van éénzelfde gezin

Het lidgeld dient jaarlijks voor 15 november betaald te worden op onderstaande manieren, een combinatie hiervan is mogelijk:

 • Door betaling op rekeningnummer BE98 4346 2368 0193 op naam van de Toekers Bunsbeek VZW
 • Met werkbonnen
 • Met stempelkaarten
 • Cash op de georganiseerde zitdagen. De data hiervan worden meegedeeld in het clubblad en via mail

Betaling via werkbonnen, stempelkaarten en cash kunnen ook via een van de bestuursleden indien je niet naar de zitdagen kan komen

De zitdagen van 2022 gaan door op 19 november en 10 december telkens van 14u tot 17u in de voetbalkantine van Toekomst Bunsbeek gelegen in de Vlaasstraat in Bunsbeek.